_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi håller traditionen vid liv

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

För mer än ettusen år sedan började samerna forma sina smycken och bruksföremål i tenn & silver. Dessa vackra tenn & silver föremål har spelat en viktig roll inom den samiska kulturen, i det dagliga arbetet, vid högtider och på marknader.

Inom Jokkmokks Tenn & Silver har vi arbetat vidare med tenn och silvertraditionen och tagit vara på de klassiska formerna och sättet att utsmycka. De tecken och ornamenteringar som finns på föremålen har sina rötter i den samiska mytologien och religionen. De var betydelsefulla inslag i de riter som leddes av Nåjden, -den samiska shamanen.

Åtskilliga föremål i Jokkmokks Tenns & Silvers produktion berättar historia. Att till exempel få en sup ur Sändebägaren var en ära, och därvid bekräftades affärsuppgörelser och slöts vänskapsband. Grunden för all vår tillverkning har sina rötter i den samiska traditionen och kulturen.

» Unik strategi för evenemang